Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet

København skal være en metropol for mennesker.

Der skal være flere opholdsmuligheder og gode betingelser for at flere går og cykler mere.

 

Det er den vision for bylivet, som Byrumsstrategi for Nyhavnsområdet især følger op på. 

Byrumsstrategien omfatter Gammelholm over Nyhavn til Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen i Frederiksstaden. 

Byrumsstrategien skal styrke områdets særlige kvaliteter, mangfoldighed og udviklingsmuligheder på land og vand, ligeledes tingene skal tænkes sammen. 

Strategien giver visioner og mål for områdets byrum og byliv. Disse følges op af konkrete principper for den fremtidige anvendelse, udformning og trafikbetjening af ni af de vigtigste pladser, gader og promenader i området og for anløbsstederne for kanalrundfarterne i Nyhavn. 

Der skal også være mulighed for at forsøge forskellige midlertidige aktiviteter og løsninger, som kan fremme bylivet og give nye erfaringer. Gode rammer for bløde trafikanter, døgnets 24 timer, årstiderne samt sol og skygge har også indflydelse på bylivet og de mål og indsatser, som byrumsstrategien indeholder. 

Projekter

Bro over inderhavnen

Planer