ByOasen på Nørrebro

  • Foto: Jan Ørnskov Schmidt
ByOasen er i øjeblikket lukket, og området er afspærret. De sidste ugers boreprøver har bekræftet, at det øverste jordlag er forurenet.

Det er kommunens ansvar at sikre, at børn ikke kan komme i kontakt med den forurenede jord. Legepladsen vil derfor fortsat være lukket, men det undersøges i øjeblikket om dele af afspærringen af området kan fjernes.

Københavns Kommune har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Hovedstaden forholde sig til sundhedsrisikoen ved leg og ophold på legepladsen.

Generelt oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, at kvalitetskriterierne for jord er fastsat med meget stor sikkerhedsmargin, der også regner med, at man udsættes for påvirkning fra andre kilder. Selv hvis man udsættes for forurenet jord med stoffer i koncentrationer over de såkaldte afskæringskriterier, er risikoen lille. Afskæringskriterierne angiver det koncentrationsniveau, hvor man ikke bør være i direkte kontakt med jorden gennem leg eller ophold.

Er der særlige tegn, man skal være opmærksom på?
Der er ikke risiko for akut sundhedsfare ved leg på legepladsen, og der er ikke nogle særlige symptomer, man skal være opmærksom på.

Bliver man syg med det samme, eller kommer det senere?
Den sundhedsmæssige risiko ved leg på legepladsen anses for at være lille/ubetydelig – også hvad angår langtidseffekter.

Hvad gør du, hvis du er bekymret?
Søg egen læge, hvis du er bekymret for dit barns eller dit eget helbred.

Hvis dit barn har spist jord fra legepladsen:
Man skal spise betydelige mængder jord, før man udsættes for akut sundhedsfare. Det er typisk småbørn, der kan indtage større mængder jord. Leg på græs og legeredskaber vil ikke medføre en betydelig eksponering.

Adresse

Møllegade 25C
2200 København N