Bynet 2019

I 2019 åbner Metro Cityringen. Cityringen forventes at få cirka 250.000 passagerer om dagen.

Når Cityringen åbner skal busnettet tilpasses, så tog, bus og metro supplerer hinanden bedst muligt til gavn for passagererne.

Arbejdet med dette startede i 2009 som et samarbejde mellem Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune. Transportministeriet, Movia, Metroselskabet og DSB.

Projektets overordnede formål er:

  • at øge antallet af rejsende i den kollektive trafik ved at sikre en bedre sammenhæng mellem bus og metro
  • at forbedre bussernes mulighed for at komme frem i trafikken
  • at give passagererne bedre forhold ved busstoppestederne
  • at skabe et økonomisk bæredygtigt net i den samlede kollektive trafik

Arbejdet har været delt i to faser. Første fase var en tilpasning af busnettet til det eksisterende metronet. Denne fase blev kaldt Bynet2018. Anden fase af arbejdet er tilpasning af busnettet til det nye metronet, når Cityringen åbner i 2019. Denne fase kaldes Bynet2019.

Første fase er afsluttet. Den havde en række underprojekter, som du kan læse mere om på resten af siden.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.