Bynatur i København 2015-2025

Strategien Bynatur i København 2015-2025 skal frem mod 2025 sikre, at København udvikles til en grøn og klimatilpasset by.

Vi skal aktivt bruge bynaturen til at tilpasse byen til fremtidens vejr, til at styrke biodiversiteten og til at skabe de bedste rammer for et aktivt byliv. Bynaturen i København er en fælles betegnelse, der dækker over alle levende væsner og vækster, i byen. Det gælder alt fra gadetræet i den tætte by til de store engarealer på Amager Fælled.  Bynaturen findes over alt i byen - i naturområder, søer og vandløb, havne, parker, kirkegårde og i voresby- og gaderum.  

I strategien kan du læse om, hvorfor det er vigtigt, at vi skaber både mere og bedre bynatur og om hvilke indsatser Københavns Kommune vil igangsætte i løbet de næste 10 år for at udvikle bynaturen.  

Strategien har to overordnede visioner: 

  • at skabe mere bynatur i København og 
  • at øge kvaliteten af bynaturen i København 

De to visioner skal realiseres gennem en række indsatser. Strategien indeholder ca. 30 indsatser, der skal implementeres over en tiårig periode. Indsatserne omfatter bl.a. en ny træpolitik for København, en handlingsplan for plantning af 100.000 træer, grøn skybudsplanlægning, et begrønningsværktøj og partnerskaber med private grundejere.   

Hent publikationen Bynatur i København 2015-2025

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.