Bygningspræmiering

I København har man præmieret arkitekter og bygherrer bag særligt bemærkelsesværdig arkitektur siden 1903.

Med præmieringen anerkender kommunen de kræfter, der har tilført byens fysiske rammer særlig kvalitet, og understreger samtidigt kommunens påskønnelse af god arkitektur som betydningsfuld for det levede liv i byen. 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at arkitekturen tager udgangspunkt i stedets særlige karakter og bidrager til oplevelsen af København som en by med kvalitet i bymiljøet.

Præmiering foretages inden for kategorierne:

  • A. Nybygninger og tilbygninger af boliger, erhverv og kulturelle institutioner.
  • B. Restaurering, ombygning, fornyelse og omdannelse af fredede og bevaringsværdige bygninger, fornyelse og omdannelse af kulturhistorisk eller arkitektonisk værdifulde byområder og omdannelse af andre byområder.
  • C. Nyindretning af lejligheder etableret i bygninger, der hidtil har tjent andet formål.
  • D. Bymiljøer, såsom torve og pladser, parker og anlæg samt gavludsmykninger, skiltning og inventar.

 

Kontakt

Stine Marie Elliot

Udviklingskonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 96 04 61

Victoria Rogena Holst Poulsen

Pressekonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 61 14 20 76