Du er her

Bygherrers præsentation

Bygherrer har mulighed for at præsentere større byggeprojekter for Teknik- og Miljøudvalget før de ordinære udvalgsmøder

Formål

Formålet med mødet er, at bygherre får mulighed for at præsentere deres byggeprojekt for udvalget samtidig med, at udvalget får mulighed for tilkendegive prioriteringer og stille uddybende spørgsmål. Der er således ikke tale om en opstart på forhandlingerne omkring byggeprojektet, og bygherres projektpræsentation skal således ske før, at der er givet hovedbyggetilladelse.

Hvordan bygherre mødes med udvalget

Bygherre kan præsentere sit projekt for udvalget én gang. Der reserveres en halv time typisk fra kl. 14.30-15.00 før de fleste udvalgsmøder, se hvilke møde nedenfor, og der afsættes 15 minutter til hver præsentation og udvalgets eventuelle spørgsmål og tilkendegivelser.

Bygherrer skal henvende sig skriftligt til en af udvalgssekretærerne, se kontaktoplysninger nedenfor, senest kl. 11.00 fredagen 10 dage før udvalgets møde om mandagen, men meget gerne før. Bygherres møde med Teknik- og Miljøudvalget sker efter først-til-mølle-princippet. Hvis der af tidsmæssige grunde ikke er plads før det ønskede udvalgsmøde, vil forvaltningen oprette en venteliste til resten af udvalgsmøderne.

Anmodningen skal indeholde navne på de personer, som ønsker at møde for udvalget, samt projektets titel, beliggenhed og påtænkte anvendelse. Bygherre kan ligeledes vælge at sende baggrundsmaterialet om projektet 10 dage før det ordinære udvalgsmøde, så udvalgsmedlemmerne har tid til at orientere sig i materialet inden mødet med bygherrer. Alternativt kan bygherre selv medbringe materialet til mødet med udvalget.

Regler for bygherres møde med Teknik- og Miljøudvalget

Hvis du som bygherre ønsker at mødes med Teknik- og Miljøudvalget, er det en god ide at sætte sig ind i de helt præcise regler, som er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget.

Kontakt