Bygherrepræsentation for udvalget

Bygherrer har mulighed for at præsentere større byggeprojekter for Teknik- og Miljøudvalget før de ordinære udvalgsmøder.

Formålet med mødet er, at bygherrer får mulighed for at præsentere deres byggeprojekt for udvalget samtidig med, at udvalget får mulighed for tilkendegive prioriteringer og stille uddybende spørgsmål.

Der er ikke tale om en opstart på forhandlingerne omkring byggeprojektet, og bygherres projektpræsentation skal ske før, at der er givet hovedbyggetilladelse.
 

Hvordan bygherre mødes med udvalget

Bygherre kan præsentere sit projekt for udvalget én gang. Mødet vil typisk ligge mellem klokken 14.30 og 15.00 før et udvalgsmøde (se aktuelle mødedatoer i filen nedenfor).

Der er afsat 15 minutter til hver præsentation og udvalgets eventuelle spørgsmål og tilkendegivelser.

Aftaler bliver lagt efter først-til-mølle-princippet. Hvis der af tidsmæssige grunde ikke er plads på det ønskede udvalgsmøde, opretter forvaltningen en venteliste til resten af udvalgsmøderne.

 

Skriv til en af udvalgssekretærerne, se kontaktoplysninger nedenfor, senest klokken 11.00 fredagen 10 dage inden udvalgets møde om mandagen - og gerne før.

Anmodningen om en aftale for en præsentation skal indeholde

  • navne på de personer, som ønsker at møde for udvalget
     
  • projektets titel, beliggenhed og påtænkte anvendelse.
     

Bygherre kan vælge at sende baggrundsmaterialet om projektet 10 dage før det ordinære udvalgsmøde, så udvalgsmedlemmerne har tid til at orientere sig i materialet inden mødet med bygherrer. Alternativt kan bygherre selv medbringe materialet til mødet med udvalget. 

Bygherre skal være opmærksom på, at kommunen er underlagt regler om aktindsigt blandt andet i offentlighedsloven. Dette betyder, at der vil være aktindsigt i det materiale, bygherre afleverer til forvaltningen, og at det bliver oplyst på denne side, hvilke bygherrer der har præsentationer.

Hvis du som bygherre ønsker at mødes med Teknik- og Miljøudvalget, er det en god ide at læse Retningslinjer for bygherres projektpræsentation for TMU - se filen herunder.