Du er her

Byggeprojekter - puljer og fonde

Oversigt over puljer, som yder støtte til byggeprojekter.

Lokale og anlægsfonden:
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet.

Veluxfonden:
Fonden støtter store projekter (> 0,5 mio. kr.) der er almennyttige, har national interesse. Fonden har bl.a. støttet renoveringer og konservering af særlige interessante kulturelle bygninger og steder med sociale indsatser.

Nordea-fonden:
Fonden støtter bredt, herunder inden for motion, til fx projekter der giver nye og gode friluftsoplevelser eller inspirerer til at dyrke mere, anderledes og måske nye former for motion og idræt. Fonden har bl.a. støttet etableringen af Copenhagen Beachvolleyhal på Refshaleøen

Realdania:
Realdania støtter projekter, der gør en forskel for det byggede miljø i Danmark. Foreningen er særligt interesseret når projektet er banebrydende, giver nye kompetencer og er til stor almennyttig gavn.

Knud Højgaards fond
Fondens formål er at støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og uddannelse. Fonden har støttet flere bygnings- og renoveringsprojekter.

Københavns Kommune 
Københavns Kommune har støttet foreninger og projektmagere omkring etablering og renovering af klubhuse og andre faciliteter. Fremtidige tilskud afhænger af politisk prioritering. Tidligere år har der været følgende tilskud:

  • Klubhuspulje: Klubhuspuljen har til formål at støtte nybyggeri og renovering af klubhuse og foreningslokaler i København. Der har siden 2008 årligt været en pulje på 5 mio. kr. til klubhuse. Midlerne for 2014 er fordelt.
  • Energirenoveringer af foreningslokaler: Folkeoplysningsudvalget har i 2013 tildelt 1 mio. kr. til energirenoveringer af foreningslokaler. Målgruppen har været foreninger, der modtager driftstilskud.
  • Særlige bevillinger/frie midler: Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at afsætte midler til relevante projekter. Ansøgningen skal stiles til Kultur- og Fritidsudvalget og vil kun blive taget op, hvis der er politisk opmærksomhed om projektet. Større beløb forudsætter at projektet kommer på Københavns Kommunes budget.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.