Byggearbejde uden for normal arbejdstid

Skal du lave støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid kan du læse mere her.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til at udføre bygge- og  anlægsarbejde uden for normal arbejdstid, når arbejdet på grund af sikkerhed, trafikale eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i dette tidsrum. Ansøgningen skal sendes i god tid inden arbejdets start. Arbejdet må først startes efter du har modtaget den endelige dispensation.

Ansøgningsskema til byggearbejde udenfor normal arbejdstid 

Bygge- og anlægsforskrift i København

Bygge- og anlægsforskrift i København - Construction an Building Regulation in Copenhagen,  English version.

 

 

Kontakt