Du er her

Byggearbejde

Skal du lave støjende bygge- og anlægsarbejde uden for normal arbejdstid eller lave facaderenovering kan du læse mere her.

Byggearbejde uden for normal arbejdstid

Du kan i særlige tilfælde få dispensation til at udføre bygge- og  anlægsarbejde uden for normal arbejdstid, når arbejdet på grund af sikkerhed, trafikale eller byggetekniske forhold kun kan finde sted i dette tidsrum. Ansøgningen skal sendes i god tid inden arbejdets start. Arbejdet må først startes efter du har modtaget den endelige dispensation.

Ansøgningsskema til byggearbejde udenfor normal arbejdstid 

Bygge- og anlægsforskrift i København

Bygge- og anlægsforskrift i København - Building and construction regulation in Copenhagen,  English version.
 

Anmeldelse af facadebehandling

Facadebehandling skal anmeldes til Center for Miljøbeskyttelse. Det er den udførende entreprenør, som har ansvar for at anmeldelsen bliver foretaget. 

Anmeldelsen skal sendes til Center for Miljøbeskyttelse senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Naboer til arbejdspladsen skal informeres om arbejdsperioden mindst 2 dage inden facadebehandlingen påbegyndes.

Anmeldeskema for facadebehandling 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.