Budget 2015

København satser på skolen, boliger og flere job

Over én mia. kroner til folkeskolen – blandt andet en helt ny skole, flere klasselokaler til de mange nye københavnerbørn og efteruddannelse af lærerne. Mere end 1.315 nye familie- og ungdomsboliger til boligsøgende københavnere. En halvering af byggesagsgebyrerne, der sætter gang i byggeriet og gør København til en mere erhvervsvenlig by. En cykelpakke på 75 mio. kroner til bl.a. grønne cykelruter. En satsning på at hjælpe unge med misbrugsproblemer og en indsats for unge hjemløse.

Det er blot nogle af resultaterne i en aftale om Københavns Kommunes budget for næste år, som et flertal bestående af Socialdemokraterne, Enhedslisten, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om.

Overborgmester Frank Jensen (S) siger:

København skal være for alle. Vi investerer i en stærk folkeskole. Vi bygger boliger som almindelige lønmodtagere og studerende har råd til at bo i. Vi satser massivt på nye job ved at investere i byen og skabe bedre vilkår for erhvervslivet. Og sidst men ikke mindst sætter vi tidligere ind overfor udsatte unge, samtidig med at vi skaber bedre forhold for unge hjemløse og handicappede.

København vokser med 10.000 borgere om året og flertallet bag budgettet lægger stor vægt på en fremtidssikret by i social balance.

Blandt elementerne i aftalen er:

 • 450,9 mio. kr. til en ny tresporet skole på Artillerivej til 840 elever på Islands Brygge samt to nye skolespor til 560 elever på henholdsvis Bellahøj Skole og Oehlenschlægersgades Skole. Helhedsrenovering af skolerne Kildevæld, Oehlenschlægersgade, Bellahøj, Frederiksgård og Strandboulevarden samt færdigrenovering af yderligere 3 skoler for i alt 441,1 mio. kr.
   
 • Der afsættes 235 mio. kr. til at støtte opførelsen af 690 almene familieboliger og op til 625 nye ungdomsboliger.
   
 • En halvering af byggesagsgebyrerne, så virksomheder og borgere sparer 42,4 mio. kr. årligt. Hertil kommer en investering i et nyt erhvervshus til i alt 41,7 mio. kr inklusive drift i fire år.
   
 • En cykelpakke med 75 mio. kr. til bl.a. grønne cykelruter og bredere cykelstier.
   
 • Der afsættes 36,6 mio. ekstra til skybrudsikring af København og kommunens klimasekretariat videreføres, så der sikres en fortsat opmærksomhed på at klimasikre vores by.
   
 • Københavns Kommune afsætter 30,8 mio. kr. til et lån til en ny skibakke på Amager Ressource Center. Københavns Bymuseum flyttes til Stormgade tæt på Københavns andre store museer.
   
 • En ekstra indsats for unge hjemløse med 20 ekstra boliger. Hertil kommer 36 nye boliger til borgere med handicap. Bevillingen til den succesfulde ordning med socialrådgivere på skolerne videreføres med 12,7 mio. kr. årligt. Hertil kommer en indsats for at bekæmpe misbrug på erhvervs-, produktions og ungdomsskolerne mm.
   
 • Det nuværende Sølund Plejecenter ved Sortedamssøen rives ned, og der opføres et moderne byggeri med 70 pct. ældreboliger og 30 pct. ungdomsboliger. Der afsættes 30 mio. kr. til en sundhedspulje og i snit 20 mio. kr. årligt til en ældrepulje mm.
   
 • Kommunen effektiviser for 335 mio. kr. næste år, så København har råd til lærere og pædagoger til de mange nye børn og til at sætte nye initiativer i gang.
   
 • Med samlede anlægsinvesteringer på 11,1 mia. kr. til bygge- og anlægsarbejder fra 2015 – 2018 skaber København 13.900 arbejdspladser.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ehl.):
’Trængslen på byens cykelstier vokser, og mange københavnere har svært ved at få fodfæste på det københavnske boligmarked på grund af boligprisernes himmelflugt. Enhedslisten har prioriteret at skaffe københavnerne albuerum i trafikken med bredere cykelstier, mens nye ungdomsboliger og billige familieboliger, skal give studerende og københavnere med almindelige indtægter tag over hovedet.’

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV):
’Jeg er glad for, at vi har fået en ansvarlig budgetaftale, hvor vi for alvor tager hul på at investere i vækst og nye arbejdspladser til København. Vi får et nyt erhvervshus, der skal sikre bedre service til virksomhederne, og vi halverer byggesagsgebyrerne, så det bliver nemmere for virksomhederne at skabe arbejdspladser. Samtidig investerer vi massivt i velfærden. Vi renoverer flere af vores skoler, vi giver lærerne efteruddannelse og skaber flere lærerarbejdspladser. Det var vigtigt for os.’

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF):
’SF er det parti, der går forrest i kampen for at ligestille københavnernes fysiske og psykiske sundhed.  Med fem stressklinikker i sundhedshusene, styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø, hjælp til psykisk sårbare unge og en intensiv indsats mod ensomhed blandt ældre, tager vi nu et stort skridt for at reducere den sociale ulighed i sundhed i København. Derudover har vi bl.a. sikret døgnåbnet fixerum, transitrum for særligt udsatte hjemløse og et kæmpe løft til skolerne. SF er garant for et rødt København med en mere ligelig fordeling af muligheder og ressourcer.’ 

Kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF):
’Kultur er med til at gøre København til en attraktiv by. Derfor glæder det mig som kulturborgmester, at vi har sikret rammerne for et rigt kulturliv med spændende begivenheder for både københavnere og turister. Samtidig har Dansk Folkeparti været med til at sikre, at der bliver passet godt på vores kulturarv og taget hånd om vores ældre.’

Kontakt for kommentarer

Overborgmester Frank Jensen (S)
Pressechef Jakob Elkjær: 28104898

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Ehl.)
Pressechef Morten Rixen: 51 68 06 19

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV)
Pressechef Ole Larsen: 40 46 16 68

Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF)
Pressechef Trine Maria Ilsøe: 30 12 22 76

Kultur- og fritidsborgmester, Carl Christian Ebbesen (DF):
Pressechef Julie Stemann Monberg: 2498 2260

Download Budgetaftalen herunder: