Brevstem i eget hjem, på plejehjem mv.

Vælgere, som ikke kan stemme på deres valgsted eller på de 11 brevstemmesteder, har andre muligheder for at brevstemme før valgdagen.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom, handicap eller manglende førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne, kan afgive deres stemme i eget hjem.

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra tirsdag den 19. oktober 2021. Sidste frist for at søge er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00.

Du kan give besked til lokalcentret, handicapcentret, hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, der kan hjælpe dig med at rekvirere og indsende ansøgn­ingsskemaet. Du kan også hente ansøgningsskemaet i dit borger­servicecenter, her på siden eller ansøge telefonisk ved at kontakte Folkeregistret på tlf.: 33 66 33 66.

Brevstemmeafgivning på plejehjem, sygehuse m.v.

Vælgere, som bor på plejehjem, i visse boformer, er indlagt på sygehus eller indsat i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse kan desuden afgive deres stemme der, hvor de opholder sig på et nærmere fastsat tidspunkt forud for valgdagen.