Anmeldelse og ansøgning om boringer

Når du skal lave boringer til undersøgelser, grundvandssænkning eller vandindvinding, skal du anmelde eller ansøge om det til kommunen

Når du skal lave boringer til undersøgelser, grundvandssænkning, vandindvinding ol., skal du anmelde eller ansøge om borearbejdet til kommunen. Der er to typer af boringer:  A-boringer og B-boringer. A-boringer kræver tilladelse, B-boringer skal blot  anmeldes. Både A- og B-boringer samt sløjfning af boringer skal udføres af fagpersoner.

Du kan læse mere om hvad A-boringer er i kapitel 1 § 2 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Du kan læse om hvad B-boringer er i kapitel 1 § 3 i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Anmeldelse af B-boringer

Du skal anmelde etablering af B-boringer ved at udfylde og indsende anmeldeskema til B-boring (pdf åbner i nyt vindue). 

Husk også at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummering. Borearbejdet kan påbegyndes 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, medmindre vi har gjort indsigelser forinden. Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for arbejdets påbegyndelse.

Geotekniske boringer uden filter- eller forerør skal ikke anmeldes. 

Der kan være tilfælde, hvor en boring er udført som en kategori B-boring, men hvor der bliver behov for at beholde boringen til overvågning af grundvandet. I det tilfælde skal du søge om at ændre boringens status til en A-boring.

Ansøgning om A-boringer

Du skal søge om tilladelse til etablering af A-boringer ved at udfylde og sende ansøgningsskema til A-boring (pdf åbner i nyt vindue).

Husk også at vedhæfte en skitse af boringernes placering med nummering. 

Borearbejdet må ikke startes op, før du har tilladelse fra kommunen. Sagsbehandlingstiden for ansøgninger til A-boringer er ca. 14 dage, ekskl. 4 ugers klagefrist. Kommunen skal orienteres om det præcise tidspunkt for borearbejdet senest 10 dage før arbejdet påbegyndes.

Sløjfning af boringer

Når en boring ikke længere skal bruges, skal den sløjfes. Sløjfning skal anmeldes til kommunen på anmeldeskema til sløjfning af boringer mindst 14 dage før arbejdet udføres (pdf åbner i nyt vindue).

Kontakt