Borgermøder

Det er en del af det danske demokrati at vi som borgere har adgang til Borgerrepræsentationens forhandlinger.

Indgang ad Hovedporten til Tilhørerlogen på 3. sal. Kom og oplev stemningen.

Kontakt