Boom i byggesager og lokalplaner: København vokser stadig

Kommunen forbedrer processen for byggesager markant.

København er præget af en kraftig befolkningstilvækst. På de seneste fem år har kommunen fået knap 52.000 nye indbyggere, og forventningen er, at der kommer over 90.000 flere københavnere i løbet af de næste ti år.

For at få plads til alle er selve byen også nødt til at vokse. Nye byudviklingsområder tager form, mens der sker en fortætning og omdannelse i den eksisterende by.

Væksten i København betyder, at kommunen oplever en stadig stigning i antallet af byggesager og lokalplansprocesser. I 2013 blev der vedtaget 15 nye lokalplaner, men i 2016 er der blevet vedtaget 35 lokalplaner, 85 lokalplaner er under behandling, og yderligere 35 planer står i kø. På byggesagsområdet er der tilsvarende stort pres på sagsbehandlingen. Teknik- og Miljøforvaltningen modtog i 2013 godt 6.200 nye hovedbyggesager. Det tal er i 2016 steget til 7.720.

For at kunne håndtere den voksende mængde sager og få dem ekspederet effektivt og smidigt, samtidig med at borgere og erhvervsliv bliver godt serviceret og inddraget i processerne, har TMF igangsat en gennemgribende forandring af kundefokus og sagsbehandling på de to områder.

I løbet af 2017 vil TMF samtidig gennemføre endnu en kundetilfredshedsundersøgelse for at måle, om de igangsatte tiltag virker efter hensigten, eller om der er brug for at justere retningen. Desuden vil forvaltningen til foråret invitere centrale aktører i byggebranchen til dialog om, hvordan de oplever kommunens sagsbehandling af byggesager og lokalplaner i praksis. Formålet er at udbrede kendskabet til de igangsatte tiltag, lære af erfaringerne fra den anden side af bordet og få skabt en service og administration, som passer bedre til kundernes behov.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.