Boligstrategi for unge og studerende

Læs om de 5 mål, som kommunen vil arbejde for at nå i løbet af de kommende år.

Københavns Kommune har en strategi for boliger til unge og studerende i København. Strategien indeholder 5 mål, som kommunen vil arbejde for at nå i løbet af de kommende år. Her kan du læse helt overordnet om strategien samt downloade til print.

Mangel på boliger er hovedudfordringen

Hovedudfordringen er positiv. København er populær. Unge flytter i stor stil til København, og forventningerne er, at det vil fortsætte fremover. Det sætter udbuddet af boliger til unge under pres. Københavns Kommune vil gerne imødekomme denne efterspørgsel og boligstrategien peger på, hvilke indsatser, der skal til for, at det kan nås.

Løsningen er nye boliger til unge

Helt overordnet er kommunens løsning, at der både skal etableres flere nye kollegier og ungdomsboliger til unge (særligt de 18-24 årige), der særligt efterspørger disse boliger, og den eksisterende boligmasse skal udnyttes bedre, så unge (særligt de 25-29 årige) fortsat har mulighed for at etablere sig på det almindelige boligmarked. Der skal derudover også bygges nye små boliger i de nye byområder, så det også bliver muligt at flytte dertil, selvom man ikke har familie eller efterspørger en stor bolig.

Attraktive kollegier

Samtidig skal det være attraktivt at bo i alle kollegier i hele byen, så ingen kollegier eller ungdomsboliger har tomgang eller for hurtig udskiftning af beboerne. Endeligt skal der fortsat være en særlig politik for den hektiske periode efter sommerferien hvert år, hvor tilflytningen af unge gør, at boligudbuddet til unge ’propper til’.

Strategiens 5 mål:

  • At der etableres flere ungdomsboliger i takt med, at antallet af unge vokser.
  • At de støttede ungdomsboliger er attraktive og til at betale for målgruppen.
  • At sikre den kortest mulige ventetid på en ungdomsbolig for unge med akut behov for en bolig.
  • At lette unges adgang til byens øvrige boliger.
  • At levere målrettet information til unge, der vil flytte til København.

Evaluering

Evalueringen blev forelagt Borgerrepræsentationen d. 26 maj 2016, hvor det blev vedtaget, at der ikke udarbejdes en ny boligstrategi, idet ungdomsboligområdet styres af allerede vedtagne planer og aftaler, herunder bl.a. Kommuneplan 2015 og Udlejningsaftalen med BL’s 1. kreds. Find indstillingen samt evalueringen ved at klikke HER.

 

Kontakt