Boligkommissionen

Boligkommissionen arbejder for at sikre byens boliger mod sundheds- og brandfarlige forhold

Hvis ikke forholdene i boligen kan afhjælpes, kan Boligkommissionen forbyde beboelse i de usunde boliger.

Boligkommissionen er et bredt sammensat udvalg, nedsat af Københavns Borgerrepræsentation med tre politikere, fire teknisk sagkyndige, én lejer- og én grundejerrepræsentant. Formanden for Boligkommissionen er Teknik- og Miljøborgmesteren. 

Hvis du har spørgsmål til Boligkommissionens arbejde, kan du kontakte kommunen - se kontaktinformation nedenfor. 

Kontakt