Boligkommissionen

Boligkommissionen arbejder for at sikre byens boliger mod sundheds- og brandfarlige forhold

I Byfornyelseslovens § 75 er nævnt en række forhold, som skal være opfyldt, for at en bolig eller et opholdsrum, er tilfredsstillende. Der skal f.eks. være tilfredsstillende adgang til wc, og det skal være muligt at opvarme og udlufte sin bolig. Herudover skal indeklimaet være tilfredsstillende. Det betyder f.eks., at der ikke må være skimmelsvamp i mængder, der udgør en decideret sundhedsfare.

Hvis forholdene i din bolig, eller i den ejendom som du opholder dig i, enten er sundheds- eller brandfarlige, kan Boligkommissionen nedlægge forbud mod beboelse eller ophold (kondemnering).

Er det en bolig, der kondemneres, så skal den fraflyttes indenfor den frist, som Boligkommissionen fastsætter – det gælder uanset boligens ejerforhold. Du vil få tilbudt en erstatningsbolig, hvis du ikke selv har mulighed for at finde en.

Hvis du har spørgsmål til Boligkommissionens arbejde, kan du kontakte kommunen - se kontaktinformation nedenfor. 

Hvis du bor i en almen bolig, skal du som udgangspunkt kontakte kommunens tilsyn med almene boliger. Kontaktinformation nederst på siden Almene boliger.

Kontakt