Boligbarometer 2014

Boligbarometer er tal og viden om boliger, boligforhold og beboerne i Københavns Kommune.

Boligbarometer er udarbejdet af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med det formål at dokumentere udviklingen i kommunens indsats på væsentlige boligpolitiske områder.