Boligbarometer 2013

Boligbarometer er tal og viden om boliger, boligforhold og beboerne i Københavns Kommune.

Boligbarometer er udarbejdet af Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen med det formål at dokumentere udviklingen i kommunens indsats på væsentlige boligpolitiske områder. 

Download alle ark samlet

Faktaark 1: Befolknings- og boligprognose
Faktaark 2: Boligformer og boligforhold
Faktaark 3: En sammenhængende by
Faktaark 4: Almene boliger på vej
Faktaark 5: Boliger uden folkeregistertilmelding
Faktaark 6: Lejlighedssammenlægninger
Faktaark 7: Flytninger til og fra København
Faktaark 8: Indflytning i nye boligområder
Faktaark 9: Boligforbrug og husstandsstørrelser
Faktaark 10: Socialt bæredygtige boligområder
Faktaark 11: Boligsocial anvisning
Faktaark 12: Boliger til unge
Faktaark 13: Socioøkonomiske forhold
Faktaark 14: Prisudviklingen på de forskellige ejerformer  

English

Download the Housing Barometer in English