Bliv partnerskabsforening i Københavns Kommune

Frem til 23. nov. 2017 kunne folkeoplysende foreninger ansøge om et socialt partnerskab. Ansøgningsfristen er nu overskredet.

Formål
Formålet med Sociale partnerskaber er at sikre folkeoplysende foreningstilbud til børn og unge, der bor i socialt udsatte byområder. Med budgetaftalen for 2018-2021 er der afsat midler til, at 10 foreninger hver kan modtage 200.000 kr. årligt i fire år til ansættelse af en ressourceperson i foreningen med henblik på at skabe stabilitet, rummelighed, kontinuitet og et socialt fokus, således at foreningen kan modtage, rumme og fastholde socialt udsatte børn og unge. Ligeledes er formålet med støtten at sikre, at foreningen kan fungere som aktiv partner og en drivkraft i sit lokalområde.

Københavns Kommune har allerede Sociale partnerskaber med fem folkeoplysende foreninger: Brønshøj Boldklub, Fremad Valby, Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United og SheZone. De eksisterende fem partnerskaber er finansieret i perioden 2017-2020.

Vilkår og retningslinjer
De Sociale partnerskaber kan udelukkende søges af folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Københavns Kommune. Ansøgere skal - som udgangspunkt - have min. 150 børne- og ungemedlemmer, have lyst og vilje til at introducere, rumme og fastholde socialt udsatte børn og unge i foreningen og have aktiviteter i eller i nærheden af et socialt udsat byområde.

De tildelte midler skal bruges på aflønning af en eller flere ressourcepersoner, som skal have til formål at understøtte den almindelige, frivillige drift af foreningen. Der kan bevilges max 200.000 kr. årligt pr. forening til min. 20 timers ansættelse ugentligt. Overordnet prioriteres foreninger, der ønsker at udvikle børne- og ungdomsarbejdet for bedre at kunne rumme socialt udsatte børn og unge. 

Læs de fulde retningslinjer og find ansøgningsskemaet nedenfor. 

Der er ansøgningsfrist 23. november kl. 9.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.