Du er her

Bjørneklo

  • Bjørneklo
Hvis du opdager bjørneklo på din grund, har du pligt til at bekæmpe den. Her kan du læse hvordan.

Metoder til bekæmpelse 

Vi anbefaler, at du undgår brug af kemiske midler til bekæmpelse af bjørneklo. I stedet for kan du rodstikke, slå eller kappe skærmene af planterne. 

Rodstikning

Rodstikning er den mest effektive og sikre metode. Roden skæres over 5 - 10 cm under jordoverfladen, og planten trækkes op og bortskaffes. Brug en spade eller lignende til rodstikningen.

Slåning

Slåning kan foretages med le eller maskine, og er en god metode, hvor der er mange planter. Det er dog vigtigt, at der bliver slået flere gange på en sæson, og at både blade og stængler kommer med ved slåningen.

Skærmkapning

Hvis bestanden er stor, kan man starte med at klippe blomsterskærmene af og fjerne dem for at forhindre selvsåning. Efter en årrække bør bekæmpelsen fortsætte med rodstikning. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Saften fra bjørnekloens rod, stængel, blade, blomster og frø indeholder stoffer, der kan give rødme og hævelser i huden - typisk efter 24 timer. Sørg derfor altid for at bruge handsker under arbejdet med bjørnekloen. 

Indberetning

Hvis du ser bjørneklo i Københavns Kommune skal du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen via selvbetjeningsløsningen "Giv et praj" 

Læs mere

Du kan læse mere om bekæmpelse, arbejdsmiljø og pligter i kommunens indsatsplan.

Du kan også få en hurtig guide til metoder til at bekæmpe bjørneklo i pjecen "Sådan bekæmper du kæmpe-bjørneklo"

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.