Billedskolen

  • ""
Billedskolen i Tvillingehallen tilbyder undervisning i tegning, maling og andre billedskabende udtryk for børn i 1 - 10 klasse og 1. G

Det tilbyder vi

Børnene kan søge optagelse på hold, hvor undervisningen foregår efter skoletid og er tilrettelagt for de enkelte aldersgrupper. Derudover kan folkeskoleklasser deltage i 2-4 dages forløb i skoletiden.

Det er kunstnere, der står for undervisningen, som foregår i tæt dialog med eleven.

Det omgivende miljø og byens kunstmuseer vil af og til blive inddraget. Hvert semester afsluttes med en udstilling i Billedskolens børnegalleri og vi udstiller jævnligt andre steder i byen.

Den første søndag i hver måned åbner Billedskolen i Tvillingehallen dørene for børn og forældre eller bedsteforældre, der har lyst til at arbejde sammen i et billedværksted. Her kan man tegne, male, lave skulptur eller andre billedudtryk. Børn fra 9-13 år kan komme alene.

Billedskolen i Tvillingehallen varetager desuden koordinering og indkøb af Børne- og Ungdomsforvaltningens vandreudstillinger. Samlingen består af ca. 2.000 stykker original grafik, der udsmykker skoler, institutioner og kontorer.

Formål

Formålet med Billedskolen i Tvillingehallens undervisning er:

  • at skabe en ideel ramme og et godt miljø for de børn og unge, der holder af at arbejde med billedudtryk 
  • at udvikle børnenes billedsprog 
  • at styrke og stimulere deres kreativitet, selvtillid og skabende evner gennem arbejde med fantasi og virkelighed 
  • at give børn og unge mulighed for at forholde sig bevidst og personligt til de mange billeder, der findes omkring dem 
  • at udvikle faget billedkunst og at være supplement til de københavnske folkeskolers billedkunstundervisning.

Billedskolen er et fristed, hvor interesserede børn og unge kan bruge deres fantasi og skabertrang, ligesom de får mulighed for fordybelse, koncentration, eksperimenter og leg i forskellige materialer og teknikker.

Tilmelding

Tilmeldingsblanketter til eftermiddagsholdene udsendes i maj til samtlige folkeskoler i Københavns Kommune. Desuden kan de i maj måned fås ved henvendelse til Billedskolen. Efter optagelsen er tilmeldingen bindende for et helt undervisningsår.

Tilmelding til Billedværksteder om søndagen kan ske på tlf. 3543 4246.

Deltagelse i klasseprojekter

Orientering om klasseprojekterne sendes løbende til skolerne i form af A5 foldere. Efter tilmelding foretages optagelsen, så det så vidt muligt fordeles jævnt på byens distrikter.

Indflydelse

Billedskolens bestyrelse består af repræsentanter fra forældre, elever, lærere, aktive kunstnere og fra Borgerrepræsentationen.

Kontakt