Bestil underviser

Få besøg af en konsulent fra Borgerservice, som underviser ud fra materialet ”Digital Borger – ung finder vej”.

Hvad er meningen med digitaliseringen af det offentlige, og hvad betyder det for dig som ung borger i Københavns Kommune? Dette forløb har til formål at styrke eleverne i deres brug af de offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger, som de er forpligtet til at bruge, når de er fyldt 15, og at styrke elevernes forudsætninger for selvstændigt at kunne interagere og navigere med institutioner og myndigheder i det offentlige Danmark.

Målgruppe

Skoleklasser i Københavns Kommune med unge over 15 år, dvs. folkeskolens 8. og (især) 9. og 10. klassetrin, samt gymnasier, produktions-, erhvervs- og efterskoler.

Udbyder

Københavns Borgerservice

Forløb

En konsulent fra Borgerservice besøger klassen i ét modul (2 x 45 min) og underviser ud fra materialet Digital Borger – ung finder vej. Læreren vil efterfølgende kunne uddybe / videreføre forløbet med støtte i undervisningsmaterialet, som i øvrigt også vil kunne benyttes af læreren på egen hånd.

Indhold

Forløbet taler direkte ind i unge borgeres virkelighed og introducerer digital post/e-Boks, NemID, Borger.dk, SKAT/unge samt Københavns Kommunes hjemmeside kk.dk. Forløbet veksler mellem introduktioner, debatter og gruppeøvelser.  En række film præsenterer dilemmaer, som udfordrer de unges færdigheder ift. at finde løsninger og handlemuligheder i det offentlige, digitale Danmark.

Vilkår

Undervisningen er gratis for skoler i Københavns Kommune.

Bestilling

Bestilling og nærmere info:

Kontakt

Christian Kühne

Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 24 48 93 70