Beregn størrelse på faskine eller regnvandsbed

Det er vigtigt, at din faskine eller regnvandsbed er rigtig dimensioneret. Her kan du få hjælp til at beregne størrelsen.

Vi anbefaler, at du laver en beregning med Spildevandskomiteens regneark 2015. (Åbner i nyt vindue på www.ida.dk. Du finder linket til regnearket under 2015). I regnearket er det kun de røde og de blå tal, du kan rette i. Nogle værdier er specifikke for dig, og andre værdier er generelle. 

Neden under finder du de generelle tal, du skal indsætte i regnearket og som afspejler forholdene i Københavns Kommune.

Nederst finder du vejledning til, hvordan du udfylder værdier for de parametre, der er specifikke for dig. Du kan læse mere om beregningen i Spildevandskomiteens vejledning (Åbner i nyt vindue på www.ida.dk. Du finder linket til vejledningen - notat under 2015)

Når du har trykket på "beregn" knappen får du resultater for fire forskellige nedsivningstyper. Det er kun den type, der er relevant for dig, du skal skrive ind i ansøgningsskemaet.

Indsæt disse værdier i regnearket:

Kontakt