Du er her

Beredskab for håndtering af rockerborge i København

Københavnerne skal kunne føle sig sikre i deres by - også selvom man er nabo til en rockerborg.

Det skal være trygt og sikkert for alle at bo og færdes i København. Men det kan være særdeles utrygt, hvis personer med tilknytning til rocker- og bandemiljøet flytter ind i naboejendommen og anvender den som tilholdssted. I nogle tilfælde kan politiet og kommunen forhindre bestemte personer i at opholde sig i bestemte ejendomme. Men dette kan, inden for lovens rammer, kun lade sig gøre, såfremt en række specifikke forudsætninger er opfyldt.

Københavns Kommune ønsker imidlertid at gøre alt, hvad vi kan, for at bistå borgere, som føler sig udsatte i deres eget boligområde pga. af rockere. Derfor vedtog Københavns Kommunes Økonomiudvalg den 25. marts 2014 et samlet beredskab for håndtering af utryghed i forbindelse med såkaldte rockerborge, ikke mindst i boligområder og villakvarterer.

Beredskabet sikrer, at Københavns Kommune i samarbejde med politiet og andre relevante myndigheder gør alt, hvad der er muligt for at forhindre og bekæmpe, at rockere og bandemedlemmer skaber utryghed i boligområderne, ikke mindst ved at anvende almindelige boliger som tilholdssteder.

Hvis du som borger er bekymret over trygheden i dit nabolag kan du henvende dig direkte til Købehavns Kommune på nedenstående adresse. Du kan naturligvis også kontakte Københavns Politi i akutte tilfælde på tlf. 1-1-2 eller på tlf. 1-1-4, hvis der ikke er tale om en akut situation.

Derudover kan henvendelser rettes til Center for Byudvikling.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.