Begræns fuglefodring

Fodring af ænder og andre vandfugle er en rar og hyggelig naturoplevelse. Men fodring er dårligt for både fugle og søer.

Søerne forurenes

Brødet skaber andemad i vandoverfladen, og det er skidt for både vandet og dyrene.

Fugle finder selv føde

Der er rigeligt med naturligt føde til fuglene  i søerne i form af planter og insekter. Hvis isen i længere tid dækker søerne, så flyver ænder og andre vandfugle til steder med åbent vand, ofte til kysterne.

Fodring kan fremme sultedød

Fodring øger konkurrence mellem fuglene, og de svageste fugle bruger mere energi på at kæmpe for foderet, end foderet giver dem.

Fodring spreder sygdomme

Når flere fugle samles på ét sted er der større risiko for, at de smitter hinanden.

Madrester lokker rotter til

Rotterne lærer hurtigt, hvor de kan finde føde. Rotterne er bærere af mange sygdomme, og derfor bruger kommunen mange ressourcer på at bekæmpe dem. Kontakt os hvis du har set en rotte.

Københavns Kommune har udgivet en folder om emnet: Fodring i søer.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.