Befordringsgodtgørelse

Som revalidend har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse (hjælp til at dække dine transportudgifter).

Revalidender har ret til befordringsgodtgørelse, hvis din daglige transport mellem bopæl og uddannelsesstedet tur-retur er mere end 24 km. Godtgørelsen pr. dag udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km.

Hent ansøgningsblanket AB42 om befordringsgodtgørelse. Du skal aflevere ansøgningsblanketten til dit jobcenter.

Kontakt