Du er her

Bedre hjælp til Borgerne

Forandringskompasserne skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp, de har brug for, og at deres situation udvikler sig positivt.

Forandringskompasserne gør det nemmere at tage udgangspunkt i borgerens resurser og udvikling. Fokuserer man kun på problemer, glemmer man ind i mellem, at de fleste borgere har resurser og udviklingspotentiale. Kompassernes 10 emner betyder, at medarbejderen kommer hele vejen rundt om borgeren, og ikke kun fokuserer på det område, som fylder her og nu.

Sammen med handleplanen hjælper kompasserne borgeren til at se, hvilke områder sagsbehandleren eller kontaktpersonen har fokus på, og det giver ofte en bedre mulighed for at få indblik i, de fremskridt der opnået. Det vil i mange situationer motivere borgeren til at fastholde forandringen. 

Der er borgere, som ikke har mulighed for at forbedre sin situation. Det kan for eksempel være borgere med svære handicap.. For dem kan målsætningen være at fastholde det nuværende niveau, så længe som muligt. Her kan samtalen om kompasset bruges til at tale om, hvorvidt borgeren har kunnet fastholde sit niveau, eller hvordan det går med at begrænse tilbagegang. 

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.