Du er her

Bag de nye volde

København lå ved den vigtigste indsejlingsrute til Østersøen og de rige nordtyske handelsbyer, Hansestæderne.

Gang på gang blev byen belejret og ødelagt af de nordtyske handelsmænd, kaldet Hansaen. Samtidig forsøgte den danske konge at tage København fra Bispen. Det lykkedes endelig i 1416, hvor kong Erik af Pommern overtog byen. Fra da af tilhørte København kongemagten.

Nordens centrum

På trods af århundreders magtkampe og krige blev byen stadig rigere. Københavnerne handlede livligt med ven og med fjende. Fremmede købmænd kom til byen. Håndværkerlaug blev stiftet, og et universitet blev grundlagt. 

Ved Christian IV's kroning i 1596 var København blevet rig og mægtig. Den nye konge besluttede at gøre byen til hele Nordens økonomiske, militære, religiøse og kulturelle centrum. Kongen etablerede de første handelskompagnier med eneret på handel med oversøiske lande. For at begrænse importen blev der oprettet fabrikker, så landet selv kunne fremstille flest mulige varer. 

Byen vokser

Christian IV udvidede København med to nye bydele: Nyboder til orlogsflådens store mandskab og købmændenes nye bydel, Christianshavn, der blev grundlagt med Amsterdam som forbillede. Et moderne befæstningsanlæg med volde og bastioner omgav hele den udvidede by. Det kom efterhånden til at danne snærende grænser for byen, og trafikken ind og ud af København måtte de næste mere end 200 år passere gennem Københavns fire smalle byporte. 

Bag de nye volde indkaldte Christian IV tyske og hollandske arkitekter og håndværkere til at opføre pragtbygninger, der skulle øge hans prestige. Den dag i dag præger bygningerne Københavns bybillede. Inden Christian IV's død i 1648 var København blevet Danmarks hovedfæstning og krigshavn, og byen var rammen om rigets administration og centrum for handlen i Nordeuropa.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.