Arbejdskraft til virksomheder

København skal være en by med vækst og forskellige erhverv. Det kræver, at virksomhederne kan rekruttere den arbejdskraft, de har brug for.

"Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal gennem øget samarbejde med virksomhederne sikre bedre match mellem ledige københavnere og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft".
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, fokusområde 2, august 2018

Matchet mellem virksomheder og ledige er et vigtigt element i en fortsat fremgang i København. Det er væsentligt for, at virksomhederne oplever, at København er et attraktivt sted at drive virksomhed. Et sundt erhvervsliv er til gavn for alle i byen, og sikrer både byen og den enkelte ledige det økonomiske grundlag for den velfærd, vi ønsker. 

Handleplanen 'Arbejdskraft til virksomhederne' er udarbejdet med udgangspunkt i det, vi ved virker. Det fortjener både de ledige og virksomhederne. 

Læs handleplanen nedenfor: