Ansøgningsrunde – transitprogrammet 2021-2024

Frivillige organisationer kan nu søge om midler i en særpulje i forbindelse med transitprogrammet.

Ansøgningsrunde til Transitprogrammet 2021-2024

Transitprogrammet er et tilbud til særligt socialt udsatte migranter, som blev etableret i 2015. Indsatsen blev varetaget i et samarbejde mellem Socialforvaltningens Hjemløseenhed og en række frivillige organisationer i perioden 2016-2019.

I aftalen om Budget 2021 er det besluttet at afsætte 2.900.000 kr. til at videreføre Transitprogrammet i 2021-2024. 2.100.000 kr. af disse afsættes til en særpulje, som kan søges af frivillige sociale foreninger. De resterende 800.000 kr. går til en kommunal indsats udført af Hjemløseenheden.

Målgruppen for indsatsen er udsatte og hjemløse udenlandske migranter med lovligt ophold uden tilknytning til arbejdsmarkedet med alvorlige sociale problemer – ofte med psykiske problemer og omfattende misbrug.

Ansøgningsperioden til særpuljen er fra torsdag den 1. oktober 2020 til mandag den 26. oktober 2020 kl. 12.

Socialudvalget uddeler nu 2.100.000 kr. til indsatser i 2021- 2024 inden for særpuljens formål. Interesserede frivillige sociale organisationer kan indsende en ansøgning til en indsats inden for puljens kriterier.

Socialudvalget træffer afgørelse om, hvilke ansøgninger, der opnår støtte. Med henblik på at sikre anvendelse af de 2.100.000 mio. kr. i perioden, gennemføres en ansøgningsrunde, hvor der lægges vægt på samme kriterier, som da midlerne blev uddelt første gang:

  • Ansøgninger, der klart beskriver hvilke aktiviteter, der forventes afholdt for tilskuddet, samt de forventede resultater af disse aktiviteter.
  • Ansøgninger, der understøtter den enkelte migrants mulighed for en tilbagevenden til hjemlandet.
  • Ansøgninger fra foreninger og projekter der har ydet en længerevarende solid indsats på det sociale område i København.
  • Ansøgninger, der understøtter forskellige typer indsatser, fx sundhed, overnatning, rådgivning, væresteder, der kan indgå i den samlede ramme for indsatsen.
  • Ansøgninger, hvor foreningen har været i dialog med andre foreninger om tilrettelæggelse og udførelse af indsatser for målgruppen.

Endeligt skal ansøgningerne opfylde betingelserne for støtte efter servicelovens § 18.

Enkeltpersoner eller kommunale tilbud kan ikke søge.

Foreninger, der også har modtaget støtte via den ordinære § 18-pulje, har også mulighed for at ansøge om midler via særpuljen.

Tilskud kan søges til aktiviteter i 2021, 2022, 2023 og 2024.  

Ansøgningsskema

Ansøgere skal anvende ansøgningsskemaet, der findes nederst på siden.

Ansøgningsskemaet skal sendes gennem ’Skriv til paragraf 18’-linket her på siden med følgende tekst i emnefeltet ”Ansøgning til særpulje for Transitprogrammet”. Husk at have dit NemID klar, når du skal sende ansøgningen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 26. oktober 2020 kl. 12.00. Ansøgninger, der modtages efter udløbet af ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Ansøgere kan forvente svar fra Socialforvaltningen ultimo december 2020.

Har du spørgsmål?

Ring til 2331 2453 for vejledning eller skriv sikkert til § 18-sekretariatet gennem nedenstående link.

Skriv til paragraf 18

Generelle henvendelser om puljen, som ikke vedrører en konkret sag, kan sendes til paragraf18@kk.dk

Ansøgningsskema til Transitprogrammet 2021-2024

Ansøgningsskema til særpulje for Transitprogrammet 2021-2024 (åbner pdf)

Kontakt