Ansøg om Socialt partnerskab

Ansøgningsrunde: Bliv partnerskabsforening med Københavns Kommune

Har din forening lyst til at modtage, rumme og fastholde socialt udsatte børn og unge og deres forældre? Har foreningen mere end 100 børne- og ungemedlemmer, og vil I lave aktiviteter for de børn og unge, som bor i et af de udsatte boligområder, der er i risiko for at komme på ghettolisten? 

Så har din forening lige nu mulighed for at søge om at blive en del af de Sociale partnerskaber i Københavns Kommune.

Københavns Kommune har i forbindelse med en ny samarbejdsaftale med DGI Storkøbenhavn afsat midler til 5 nye Sociale partnerskaber. Målet med samarbejdsaftalen er, at 10.000 flere børn og unge bliver aktive i idrætsfællesskaberne over de næste fire år.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2020 kl. 9.00.

Formålet med Sociale partnerskaber er at sikre folkeoplysende foreningstilbud til børn og unge og forældre, der bor i socialt udsatte boligområder.

Med midlerne udvælges 5 foreninger, der årligt modtager 200.000 kr. hver til ansættelse af en ressourceperson. Det er muligt for flere foreninger at gå sammen om en fælles ansøgning. Midlerne er foreløbigt kun afsat fra oktober til december 2020, men fortsætter i en fireårig bevilling frem til juni 2024, hvis der i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger i Københavns Kommune afsættes midler.

Ressourcepersonen skal arbejde på at skabe stabilitet, rummelighed, kontinuitet og et socialt fokus, så foreningen kan modtage, rumme og fastholde socialt udsatte børn og unge og deres forældre. Ligeledes er det et formål med støtten at sikre, at foreningen kan fungere som aktiv partner og en drivkraft i sit lokalområde.

De Sociale partnerskaber kan udelukkende søges af folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Københavns Kommune. Ansøgere skal som udgangspunkt have:

  • Min. 100 børne- og ungemedlemmer (under 25 år)
  • Lyst og vilje til at introducere, rumme og fastholde socialt udsatte børn og unge samt forældre i deres forening
  • Aktiviteter i eller i nærheden af et af de socialt udsatte boligområder, der fremgår af retningslinjerne

Find ansøgningsskema og retningslinjerne for ansøgning om socialt partnerskab under 'dokumenter' nedenfor.

Københavns Kommune har allerede indgået Sociale partnerskaber med 21 folkeoplysende foreninger: Ajax København, Amager Judo Skole, B1908, BK Union, BK Skjold, Brønshøj Boldklub, Børnebasket København, Copenhagen Floorball Club, DUI Leg og Virke Østerbro, Fremad Amager, Fremad Valby, Global Kidz, Hovedstadens Svømmeklub, IF Stadion, Nørrebro Taekwondo Klub, Nørrebro United, Rollespilsfabrikken, SheZone, Stevnsgade Basketball, Street Society og Vestia.​

Kontakt

Camilla Graversgaard Nielsen

Udviklingskonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 26 34 46 15

Marie Schytte Krabbe

Udviklingskonsulent
Kultur- og Fritidsforvaltningen
+45 28 12 73 87