Du er her

Ansøg om partnerskab med FritidsGuiderne og FerieCamp

Kultur- og Fritidsforvaltningen udbyder en pulje på 250.000 kr. til folkeoplysende foreninger i København. Fristen er 13. august 2018.

Formålet med puljen er at få flere socialt udsatte børn inkluderet og fastholdt i foreningslivet via indsatserne FritidsGuiderne og FerieCamp. 

Der kan max søges om 50.000 kr, og midlerne skal anvendes i perioden 1. september 2018 – 31. august 2019. Ansøgningen skal beskrive, hvordan foreningen vil arbejde med formålet, og der skal udarbejdes et budget for, hvordan de ansøgte midler tænkes anvendt. Se de fulde retningslinjer og vilkår for ansøgning nedenfor.  

De ansøgende foreninger kan forvente svar på deres ansøgning ultimo august 2018.

Ansøgningsskemaet nedenfor skal anvendes og sendes til cx52@kk.dk senest mandag d. 13. august 2018 kl. 9.00.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.