Ansøg om byggetilladelse til større byggeprojekter

Få styr på ansøgningsprocessen, og hvilke krav du skal overholde, når du søger byggetilladelse til større byggeri i Københavns Kommune.

Større byggeprojekter kan være: 

  • Opførelser af større bebyggelser som fx etageboligbebyggelser, kontorbyggerier og supermarkeder
  • Til- og ombygninger af større bebyggelser som medfører udvidelse af etagearealet, fx tagboliger
  • Opførelser eller til- og ombygninger der medfører dispensation for planloven, fx lokalplan

Hvis du har et mindre byggeprojekt (fx opførelse af enfamilies-hus eller ombygning/tilbygning til eksisterende bolig) eller spørgsmål til ansøgningsmateriale, sagsbehandling, gebyrer og dokumentationskrav, er det en fordel at gå til siden kk.dk/byggetilladelse

Du kan bede om at få et møde med os, inden du søger

Inden du søger om byggetilladelse, er det en god idé at kontakte os for at afklare rammerne for byggeprojektet. Her kan du også høre om muligheden for at afholde et forhåndsdialogmøde med kommunen. Forhåndsdialogen kan bidrage til en hurtigere og mere smidig byggeproces, ved at belyse væsentlige spørgsmål inden der søges om byggetilladelse.

Forhåndsdialogen kan være en god hjælp i større og komplicerede byggesager, hvor der til at starte med kan være mange uafklarede spørgsmål. Det kan fx være, hvilke krav i bygningsreglementet der gælder for byggearbejdet og om der er behov for at søge om dispensationer til at fravige bestemmelser, krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Københavns Kommune tilbyder to typer forhåndsdialogmøder

  1. Forhåndsdialog med afsæt i et konkret byggeprojekt. 
  2. Forhåndsdialog med afsæt i en ejendom.

Læs mere om de to typer forhåndsdialogmøder og book et møde

Forespørgsler om forhåndsdialog behandles indenfor 15 arbejdsdage.

Du skal ansøge digitalt

TRYK HER FOR AT ANSØGE OM BYGGETILLADELSE DIGITALT

Søger du byggetilladelse som virksomhed, kan du få brug for guiden "Sådan sikrer du dig adgang til dine projekter i Byg og Miljø". Den kan være god at kende i forbindelse med fx virksomhedssammenlægning, ændring i medarbejdercertifikat eller lignende.

Kontakt