Ansøg om faskine, regnvandsbed eller -bassin

Skal du nedsive regnvandet på din egen grund ved hjælp af faskine o.l. skal du have tilladelse til nedsivning af regnvand.

Det er ikke altid, vi kan give dig lov til at nedsive regnvandet på egen grund. For eksempel er det vanskeligt at få tilladelse, hvis dit tag eller tagrende er lavet af kobber eller zink, eller hvis der er forurening i jorden på din grund, som kan sive ned til grundvandet.

Der er visse afstandskrav, der skal overholdes, og det er vigtigt, at jorden er egnet til nedsivning. Det er også vigtigt, at grundvandet ligger et godt stykke lavere end bunden af dit regnvandsanlæg, ellers kommer anlægget ikke til at fungere optimalt. 

 

Kontakt