Ansæt en medarbejder fra udlandet

Få hjælp til at rekruttere og fastholde internationale medarbejdere - eller til at markedsføre din virksomhed i udlandet.

Hvert år kommer mange udenlandske talenter til København enten af familiemæssige årsager eller for at forfølge drømmen om en karriere i Danmark. I Københavns Erhvervshus kan vi hjælpe din virksomhed med at finde kandidater til ledige jobs, og vi har kandidater inden for mange forskellige brancher.

Hvis I har brug for kandidater med forskellige sprogkundskaber eller landekendskab, finder vi kandidater via vores Jobcenter Integration, Work in Denmark eller Københavns Erhvervshus. I løbet af 24 timer får I besked, om vi kan finde egnede kandidater, og i løbet af en uge fremsender jobcentret relevante cv’er og sætter en jobsamtale op. Du er naturligvis ikke forpligtet til at ansætte en af de kandidater, vi foreslår.

Ansæt en medarbejder i en prøveperiode med tilskud
Du kan også vælge at ansætte en medarbejder i en periode med tilskud, så du kan prøve samarbejdet af forud for en ordinær beskæftigelse. Det vil typisk være i en stilling med løntilskud eller i en praktikstilling.
Læs mere om løntilskud og praktik. Eller send en mail til Jobcenter Integration og hør mere på: jci@bif.kk.dk

Annoncer via jobnet.dk eller workindenmark
​Din virksomhed kan annoncere efter udenlandsk arbejdskraft på jobnet.dk eller gennem www.workindenmark.dk, der er den portal i Danmark, som samler al viden om udlandsrekruttering. Her kan du søge i cv-databasen og finde relevant information. Alle annoncer på www.workindenmark.dk skal være på engelsk, med mindre du primært søger kandidater fra nordiske lande. Så skal der blot være et engelsk resumé. Du kan få hjælp til at skrive annoncen hos Workindenmarks afdeling i København: east@icitizen.dk

Deltag i internationale rekrutteringskampagner
Din virksomhed kan gratis deltage i internationale rekrutteringskampagner via Talent Attraction Denmark, der er et samarbejde mellem bl.a. Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity. Målet er at styrke og markedsføre virksomheder i hovedstaden overfor internationale talenter og på den måde sikre, at din virksomhed også fremadrettet kan konkurrere om at tiltrække de bedste internationale hjerner. 

Hjælp til at få CPR-nummer, skattekort, opholds- og arbejdstilladelse 
International Citizen Service i International House har til formål at lette papirarbejdet for de nyankomne udenlandske borgere. De kan hjælpe dine medarbejdere med information om, hvordan man får CPR-nummer, skattekort, opholds- og arbejdstilladelse. International House tilbyder desuden råd og vejledning om det at bo i Danmark - herunder muligheder for job til ægtefællen, skattespørgsmål samt information om leve- og arbejdsvilkår, sociale netværk, børnepasning og skole.

De repræsenterede myndigheder i International Citizen Service er Workindenmark, Statsforvaltningen, SKAT, SIRI – Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Københavns Borgerservice.

Dine medarbejdere kan på vores side for International Citizen Service læse meget mere om, hvilke papirer de skal medbringe, ligesom de kan læse om at arbejde og bosætte sig i Danmark på vores internationale hjemmeside

Mulighed for danskundervisning
Skal I ansætte en medarbejder, der har sproglige udfordringer, kan I få opkvalificerende undervisning via Jobcenter København. Vores professionelle dansklærer kan være med til at introducere en ny medarbejder til præcis det ordforråd eller den skriftlighed, som kræves i jobbet hos jer. I kan også vælge at bruge en kollega som mentor og få tilskud for den tid, der bruges på opkvalificeringen. Kontakt Jobcenter København på tlf 82 56 56 82.

Din ansatte kan også bruge andre tilbud om danskundervisning

Kontakt