Du er her

Ansæt din første medarbejder

Når du skal ansætte din første medarbejder, er der forskellige krav fra det offentlige, du skal være opmærksom på.

Nedenfor finder du en tjekliste på nogle af de ting, du som arbejdsgiver skal sørge for, før og under ansættelsen af din første medarbejder. 

Vær opmærksom på, at de fleste ting er lovpligtige krav fra det offentlige, som skal opfyldes, når du ansætter medarbejdere. Det samme gælder, når medarbejderen første gang skal have udbetalt løn, skal på orlov eller ferie eller melder sig syg. 

Før ansættelse

 • Rekruttering
 • Sørg for et ansættelsesbevis (kontrakt)
 • Registering som arbejdsgiver hos SKAT
 • Forsikring mod arbejdsskade
 • Betaling af ATP-bidrag og AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) 

Efter ansættelse

 • Udbetaling af løn (indberetning af skat)
 • Arbejdsmiljø
 • Sygdom
 • Ferie (og feriepenge)
 • Barsel eller orlov
 • Arbejdsulykke
 • Hvis din medarbejder siger op
 • Hvis du vil afskedige din medarbejder
 • Aftjenelse af værnepligt

Københavns Erhvervshus tilbyder rådgivning og sparring om ansættelse af medarbejdere og vi kan også hjælpe dig med rekrutteringen. Du kan ringe til os på 33663333 eller sende os en mail på erhverv@kk.dk og høre mere om dine muligheder.

Kontakt