Anna Hede

Dansk Folkeparti

Studerende.

Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

Mobil: 61 24 02 51
Post til: Rådhuset, 2. sal. vær. 4, 1599 København V.
Mail: Anna_Hede@kk.dk