Du er her

Anmeld jordflytning

  • Læsning af jord til jord til deponi
    Monoline
Flytning af jord skal anmeldes til kommunen. Hvis grunden er kortlagt skal du have godkendt en jordhåndteringsplan først

Du kan anmelde jordflytningen via Jordweb på www.jordweb.dk. Det skal en jordhåndteringsplan indeholde.

Husk

Du skal så vidt muligt sortere jorden så fyld og intakt jord ikke blandes sammen. Hvis du på forhånd kender forureningsgraden af jorden, skal du undgå at blande forurenet jord sammen med ren jord. Beton, brokker, tegl og asfalt m.v. skal sorteres fra, inden jorden kan deponeres eller renses.

Hvis du under et bygge- eller jordarbejde på et areal, der ikke er kortlagt, støder på en uforudset forurening af jorden, skal du standse arbejdet og underrette kommunen. Det gælder også for et kortlagt areal, hvor du konstaterer en forurening, der ikke er beskrevet i kortlægningen eller i graveplanen.

Jordweb, den digitale anmeldelse

Københavns Kommune bruger JordWeb til anmeldelse af jordflytning. Programmet er internetbaseret og er gratis for anmeldere, transportører og modtageanlæg.

Vi anbefaler virksomheder og modtageanlæg til at bruge JordWeb, så vi kan yde en bedre og hurtigere sagsbehandling. I kan tilmelde jer på www.jordweb.dk, og I er velkomne til kontakte os med spørgsmål eller for vejledning.

Kontakt