Amager Partnerskab

Et forpligtende partnerskab på Amager.

Om Amager Partnerskab 

Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og 3B har indgået et forpligtende partnerskab på Amager. Partnerskabet skal medvirke til at reducere kriminaliteten og øge den oplevede tryghed i Urbanplanen og Hørgården og i de nærliggende områder og faciliteter. Det skal ske via en styrket koordination og fokusering af eksisterende indsatser, samt ved igangsættelse af nye tryghedsskabende aktiviteter for at forbygge kriminalitet i partnerskabsområdet.

Partnerskabets funktionsperiode er fra 2013 til 2016. Der er til partnerskabet i 2014 afsat 0,8 mio. kr. I 2015 og 2016 er der årligt afsat 1,5 mio. kr. 

Amager Partnerskab arbejder indenfor tre indsatsområder: 

  • Dialog og kommunikationsindsats for at skabe et bedre omdømme.
  • Skabelse af et byrum, der opleves som trygt.
  • Brobygning til et godt voksenliv.