Amager Fælled Skole får grøn skolegård

Københavns Kommune erstatter asfalt og grå beton med planter og træer, når Amager Fælled Skole får landets første skovskolegård.

I skolegården på Amager Fælled Skole, er det begrænset, hvad eleverne kan beskæftige sig med i frikvarteret. Men det bliver der nu lavet om på. Københavns Kommune er i gang et nyt projekt, der skal skabes en grøn skolegård, som kan bruges af både skolen og byens øvrige borgere. Det ambitiøse projekt bliver realiseret med støtte fra Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden.

De kommende brugere er blevet inddraget i processen og har selv været med til at opstille kriterier for, hvad det nye byrum skal kunne. Det er ikke kun elever og lærere, der får glæde af det nye grønne område. Også lokalbefolkningen kan se frem til et nyt åndehul, idet den nye skovskolegård smelter sammen med byrummet og bliver til et åbent rekreativt område uden for skolens åbningstid.

Skovområderne etableres i form af ni ”øer”, som hver er afgrænset af en lav betonvold. Inde på øerne etableres bevoksninger af forskellige træarter, som for eksempel bliver Eg, Birk, Fyr og Bævreasp. Eleverne vil kunne færdes på øerne, hvor der vil være lysninger, legemuligheder og terrænforskelle. Og for at få en skovfornemmelse fra start, planter kommunen træer, der er så store, at man må benytte en kran, for at få dem i jorden.

Hele skolegården får en ny spændende kant, som samtidig vil være aktivitetsområde, med muligheder for leg og bevægelse. Kunstneren René Schmidt har fået til opgave at give bl.a. kantområdet en kunstnerisk bearbejdning. Hans grafiske skulpturer, kommer til at bryde de rene linjer og giver området en ekstra oplevelsesdimension.

Arbejdet med at anlægge den nye skolegård, går i gang til oktober 2014. Efter planen kan eleverne holde frikvarter i en nyanlagt miniskov med op mod hundrede træer til foråret 2015. Det præcise tidspunkt afhænger af, hvor lang vinteren bliver.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.