Almene boliger i København

Til dig der bor i en almen bolig eller gerne vil skrives op til en.

Almene boliger er lejeboliger ejet af boligorganisationer eller boligselskaber. I almene boliger er der beboerdemokrati og ingen må tjene på huslejen. I Københavns Kommune er der omkring 60.000 almene boliger fordelt mellem 25 boligorganisationer, som du kan skrive dig op til.

Find boligafdelingerne i København

I menuen til højre kan du finde mere information om dine rettigheder som lejer i en almen bolig og om dine muligheder for at blive skrevet op til en almen bolig.

Kontakt