Du er her

Akkreditering og det nye socialtilsyn

Socialudvalget har ønsket at erstatte de eksterne socialfaglige tilsyn med Socialforvaltningens egen kvalitetsmodel.

Socialudvalget har besluttet, at kvalitetsmodellen og akkrediteringsprocessen skal bruges til kvalitetsudvikling og -sikring på tilbuddene.

Akkrediteringen skal være med til at sikre og udvikle den kvalitet som det eksterne tilsyn skal måle.

Der gennemføres kun audit hvert andet år. Det giver tilbud og centre tid til at arbejde med kvalitetsudvikling mellem audits.

  • Audit gennemføres med auditorer, der arbejder i Socialforvaltningen, men indenfor et andet målgruppeområde. Det sikrer, at den læring og kollegial sparring som foregår, har mulighed for at sprede sig i forvaltningen.

 

Den videre proces 

Når alle audit er gennemført, vil Akkrediteringssekretariatet revidere kvalitetsmodellen, så den spiller bedst muligt sammen med den nationale tilsynsmodel.

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.