Aftale om unge i uddannelse

Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.

Al erfaring viser, at hvis de unge får en god uddannelse, så får de en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, færre sygedage og mindre nedslidning. Den politiske aftale for ungeindsatsen anviser, hvordan Københavns Kommune vil nå i mål med at få flest unge i uddannelse. Aftalen har fire overordnede satsninger:

  1. Unge skal hurtigt i uddannelse
  2. Uafklarede unge skal så hurtigt, det er muligt, vælge uddannelse
  3. Unge skal ikke falde fra uddannelsen
  4. Sociale og personlige samt helbredsmæssige forhold må ikke være en barriere for uddannelse

Læs mere i den politiske aftale for unge, som blev indgået i 2015