Aftale om udsatte borgere

Alt for mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, som ikke er jobsøgende pga dårligt helbred, psykisk sygdom eller sociale problemer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har en ambition om, at København i 2020 skal blandt de bedste til at få udsatte i job og uddannelse. Forvaltningen har derfor sat kursen mod en ny og virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats. Målet er, at alle, der kan, skal i et forløb i en virksomhed for i den sidste ende at komme i job. Omvendt er målet, at dem, der ikke kan, skal afklares til ressourceforløb, fleksjob, revalidering eller førtidspension hurtigt og smidigt.

Læs mere i aftalen for udsatte borgere herunder