Afregning af BPA tilskud

Her kan leverandører læse om procedurer for afregning af tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) i Københavns Kommune

Leverandører af BPA-tilskud skal henvende sig til Borgercenter Handicap i kommunens socialforvaltning for afregning.   

Kontakt