Du er her

Afpresning

Epinion-rapport viser at tre procent af de forretningsdrivende i København har været udsat for afpresning i større eller mindre grad.

I maj gik bølgerne højt på medierne, da 3 værthusejere på Nørrebro igennem en periode var blevet udsat for afpresning og chikane. I forbindelse med en tidligere sag omkring afpresning af et værtshus, iværksatte Københavns Kommune i 2012 en undersøgelse af, hvor udbredt fænomenet omkring afpresning og beskyttelsespenge var.

Undersøgelsen om afpresning i Københavns forretningsliv

Undersøgelsens resultater er baseret på 1.023 telefoninterview med forretninger i Københavns Kommune inden for en række udvalgte brancher, gennemført i november 2012. Hent pressemeddelelse og Epinions rapport for undersøgelsen nedenfor.

På Københavns Erhvervsservices hjemmeside kan du finde en vejledning i tilfælde af afpresning af din forretning.

96,8 pct. af virksomhederne svarer, at de ikke har været udsat for afpresning. 

3,2 procent af virksomhederne i undersøgelsen har været udsat for afpresning, idet de svarer bekræftende på spørgsmålet, ”Har du eller andre ansatte i forretningen været udsat for afpresning eller været udsat for krav om at give penge, varer eller andet for at opnå beskyttelse eller for at undgå, at der sker de ansatte eller forretningen noget?” Omvendt svarer 96,8 pct. af virksomhederne, at de ikke har været udsat for afpresning.

Afpresning er observeret i næsten alle hovedbrancher 

Undersøgelsen kan ikke påvise, at afpresning er mere udbredt i nogle brancher end andre (af de brancher, som er omfattet af undersøgelsen). Således spreder de i alt 33 afpressede virksomheder sig over alle de hovedbrancher, som undersøgelsen omfatter med undtagelse af hoteller.

Afpresning er observeret i alle bydele 

Ligeledes fordeler de 33 virksomheder, som har oplevet afpresning sig på alle bydele i Københavns Kommune. Det kan derfor ikke konkluderes, at afpresning er mere udbredt i nogle bydele end andre.

Flere forskellige typer afpresning 

Blandt de 33 virksomheder, som svarer, at de har oplevet afpresning, ses et bredt spektrum af forskellige typer afpresning i relation til, hvem der afpresser, hvordan det foregår, hvor systematisk det sker og hvor alvorlige trusler og eventuelle repressalier har været.

  • I alt 15 virksomheder har oplevet at blive afpresset af ”en gruppe drenge”, ”unge mænd”, ”indvandrerbander”, ”gadebander”, ”rockere eller rockerlignende typer”. Afpresserne beskrives ofte som unge, der hænger ud i gaden eller som unge fra kvarteret, hvor virksomheden ligger. Typisk kommer afpresserne ind fra gaden og beder om varer eller penge under implicitte eller eksplicitte trusler om vold, hærværk eller andet.
  • Seks virksomheder har oplevet afpresning eller krav om penge eller varer fra ”fulde personer” eller påvirkede personer, der kommer spontant ind fra gaden og truer sig til penge eller varer, oftest alkohol, tobak eller mad.
  • Tre tilfælde omhandler virksomheder, som er blevet afpresset af (voksne) mænd af udenlandsk oprindelse, hhv. to tilfælde, hvor afpresserne beskrives som værende fra østeuropæiske lande og i et enkelt tilfælde af mellemøstlig oprindelse. I alle tre tilfælde blev der afkrævet beskyttelsespenge, dvs. kontante beløb.
  • Fire virksomheder har oplevet afpresning fra utilfredse kunder eller tidligere eller nuværende ansatte. 

81 % af ikke-afpressede virksomheder bekymrer sig ikke om afpresning 

De ikke-afpressede virksomheder, dvs. virksomheder, som har svaret, at de IKKE har oplevet afpresning, bekymrer sig for størstedelens vedkommende ikke over afpresning. Således svarer godt fire femtedele af de ikke-afpressede virksomheder (81 pct.), at de kun i ringe grad eller slet ikke bekymrer sig om afpresning.

91 pct. af de ikke-afpressede virksomheder svarer, at de ville kontakte politiet, hvis de blev udsat for afpresning, mens 6 pct. svarer, at de ikke ville tage kontakt til politiet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.