Affald til genanvendelse

  • Bunke med brokker fra en nedrivning
    Monoline
Byggeaffald kan genanvendes på stedet eller indgå i produktionen af nye materialer

Afgørende for om materialer kan genanvendes er, at de er sorteret i fraktioner og at sorteringen sker allerede på byggepladsen.

Uforurenede brokker kan efter nedknusning frit anvendes som erstatning for naturlige sten- og grusmaterialer.

Det er tilladt at genbruge byggematerialer til samme eller beslægtede formål som de har været brugt til før. For eksempel genbrug af mursten, tagsten, bygningstømmer, døre og vinduer. Genbrug af de nævnte byggematerialer skal ikke anmeldes eller have tilladelse.

Kontakt