Du er her

Affald til forbrænding

Brændbart affald kan afleveres til forbrænding, når de genanvendelige materialer og de ikke-brændbare fraktioner er sorteret fra

Affald til forbrænding må ikke indeholde genanvendelige materialer, elektronikaffald, glas, plast, imprægneret træ, have- og parkaffald, jern og metal, gipsplader, mineraluld, tagpap, hårde hvidevarer, PVC, lysstofrør og lignende.

Læs hvordan du sorterer byggeaffaldet, og hvor det skal hen i sorteringsvejledningen.

Sorter affaldet i stort og småt forbrændingsegnet affald

Der er grænser for, hvor store delene må være før de kan gå i et forbrændingsanlæg, og affaldet skal derfor sorteres i størrelser inden det afleveres til forbrænding. Stort forbrændingsegnet affald skal forbehandles på et neddelingsanlæg.

Mål for stort og småt brændbart (åbner i nyt vindue på ARC´s hjemmeside) 

Det brændbare affald skal anmeldes til kommunen www.bygningsaffald.dk eller via Byg og Miljø. Vi anviser stort forbrændingsegnet affald til forbehandling på neddelingsanlæg, og småt forbrændingsegnet affald anviser vi til forbrænding på ARC eller Vestforbrænding.

 

Kontakt