Du er her

Affald til deponering

Byggeaffald, der ikke kan genanvendes eller forbrændes, skal deponeres på losseplads

Mørtelpuds, keramik, leca, glasuld og nyt eternit er eksempler på affald, der skal til losseplads hos AV-Miljø. Materialerne må gerne blandes sammen og skal blot anmeldes på anmeldeskemaet (pdf).

Læs mere om hvilke materialer, der skal til losseplads i  sorteringsvejledningen (pdf)

Affald med asbest

Støvende og ikke-støvende asbestholdigt affald skal køres til deponi hos AV Miljø. Inden asbestaffaldet køres væk skal det være deklareret hos deponiet. Du deklarerer asbestaffaldet på AV miljøs hjemmeside.

Hele eternitplader i små mængder (10 plader eller 100 kg) kan afleveres på genbrugspladsen. Læs mere om reglerne for asbest i Amager Ressourcecenters sorteringsvejledning (pdf).

Støvende asbestholdige materialer skal emballeres solidt og støvtæt i plastikposer eller plastfolie, så der ikke spredes asbestfibre til omgivelserne. Du kan læse om regler for asbestarbejde i forhold til arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside.   

Miljøfarligt affald

Miljøfarligt affald, fx. affald med høje koncentrationer af PCB eller bly, må ikke komme på losseplads, men skal til specialbehandling. Se grænseværdierne for hvornår miljøfarlige stoffer skal på losseplads, og hvornår de skal på specialdepot som farligt affald.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.